Huisvesting

Konijnen zijn van nature groepsdieren.
Dit betekent niet dat alle konijnen makkelijk bij elkaar in een hok kunnen leven.
In de natuur leven veel konijnen in een betrekkelijk klein gebied.

Aan het hoofd van de groep staat een mannetje, de andere mannetjes zijn lager in rang.

Aan de vrouwtjes stoort het mannetje zich niet, maar de andere mannetjes mogen alleen komen waar het hoofd het toelaat. Dit verklaart, waarom twee mannetjes samen in een hok vaak problemen geeft.

Overigens hebben ook de vrouwtjes onderling een rangorde, maar de knok-partijen die hiermee gepaard gaan, zijn vaak minder heftig.
Er staat altijd een konijn op wacht, terwijl de anderen uit
de groep eten.